Integral mission

Op donderdag 29 september was ik aanwezig op het mini-Symposium van Missie Nederland dat ging over Integral Mission (is er ook een Nederlandse term?). De term komt oorspronkelijk uit Zuid Amerika (missión integral), maar dat werd in het symposium niet aangehaald (zie het artikel in Soteria #1 van 2013 door Wout van Laar). We zouden van hen nog veel kunnen leren!

Verschillende dingen vielen mij op. Ten eerste, terwijl er een definitie aan het begin werd gegeven, gaven verschillende mensen een eigen draai aan de term. We zijn nog steeds op zoek dus.

cthuj-4weaatpak

Zo’n nieuwe term moet gaan landen. Toch is het niet zo nieuw, de spanning tussen verkondiging en sociale aandacht is ongeveer een eeuw oud. Dezelfde spanning van toen was ook vandaag merkbaar. Is het nu eerst evangelie en daarna goed doen of komt het evangelie vanzelf als goed wordt gedaan? Ook nu kwam men er niet echt uit.

Ten tweede viel op dat juist nieuwe gemeentestichtingsprojecten bezig zijn met dit thema. Er werden mooie verhalen verteld. Maar daarnaast is het nog steeds lastig om gevestigde kerken zover te krijgen dat ze actief in de eigen omgeving present zijn. Projecten opzetten kan wel, maar echt persoonlijk mensen stimuleren ook persoonlijk aanwezig te zijn, dat is lastiger. Cors Visser stelde voor om alle christenen te verdelen in groepen van 30-40 mensen en hen geografisch in te delen (alle kerkelijke verschillen zijn dan ook gelijk weg).

De kerk zoekt naar nieuwe vormen en dat gaat nog wel een tijdje duren. Rosxburgh spreekt over Missional Map-Making, een term die een Nederlands karakter moet gaan krijgen. Het zou interessant zijn om daar een volgende studiedag over te organiseren.

Tot slot viel op dat het globale aspect nauwelijks aan de orde kwam. Kerken zijn zo druk bezig om te overleven dat ze de rest van de wereld “vergeten”. De relatie tussen globale missionaire (verkondigende) presentie gekoppeld aan gerechtigheid kwam helemaal niet aan bod. Dat deed toch wel een beetje pijn.

 

Advertenties

Yeast in the East: 25 years after the Wall came down

Vista publiceert interessante artikelen over missionair werk in Europa. Een aanrader om je daarop te abonneren. Hierbij een artikel uit het laatste nummer dat gaat over Oost Europa. Nu juist in het nieuws vanwege de onrust in Oekraine.

Vista

Berlin wallThe kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in three measures of flour, till it was all leavened.” (Matt. 13:33)

The parable of the leaven is one of the shortest of Jesus parables but one of the most powerful. It’s diminutive size, just nineteen words in the original Greek, seems to echo it’s message: that God’s Kingdom may seem small, invisible even, but given time it has such power that all around it is transformed.

Those who were privileged to observe the events of 25 years ago in Berlin and across Eastern Europe saw an extraordinary transformation unfold before their very eyes. All-powerful regimes crumbled before the irresistible force of individual acts of faith and courage.

As we approach the 25th Anniversary of the fall of the Berlin Wall on the 9th of November, the editors of Vista wanted to dedicate this issue to the events…

View original post 135 woorden meer

Evangelisatie onder de noemer van discipelschap

alan hirsch | romanshorn

alan hirsch | romanshorn (Photo credit: Wikipedia)

Alan Hirsch schreef een aardig ebook onder de titel “Disciplism” (overigens gratis te downloaden op de website van Exponential). Het is een boekje dat een frisse blik werpt op het thema discipelschap.

Ik ga het boekje niet samenvattend of uitkauwen, maar pak er één interessant gedachte uit. Hirsch duikt in de tekst die normaliter de “Grote Opdracht” wordt genoemd: Mattheus 28:19-20. Hij concludeert dat in deze tekst in het geheel niets staat over evangelisatie. Het is impliciet aanwezig, maar het staat er niet. Het belangrijkste onderwerp is discipelschap. De consequentie volgens Hirsch is dat we moeten spreken over discipelschap voor en discipelschap na de bekering. Voor wie het nog kent, de schaal van Engel komt in het boekje ook nog voorbij. Deze schaal past goed in de gedachtegang van Hirsch. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop christenen proberen anderen te interesseren voor de boodschap van Jezus. Een belangrijk gevolg is dat relaties nog belangrijker worden. Discipelschap valt of staat met persoonlijk contact. Kijk naar Jezus en zijn volgelingen. O ja, wanneer kwamen de discipelen tot geloof?

Het boekje is dus gratis, een aanrader!

Waarom komen we naar de kerk?

Ik ben sinds een paar weken betrokken bij het kinderwerk in onze gemeente. Ik vind dat erg leuk om te doen. Ik heb dat in het verleden al eens gedaan in een vorige gemeente. Het is dus een hernieuwde kennismaking.

Twee weken geleden hadden we ineens veel meer kinderen in ons gespreksgroepje. Waarom vroeg ik me af? Er bleek in de dienst voor de “grote mensen” een bekende Nederlandse spreker te zijn uitgenodigd. Daar kwamen ook veel ouders op af die normaal niet naar onze gemeente komen. Ze nemen natuurlijk ook hun kinderen mee en die komen dan weer naar het kinderwerk toe. Mooi toch, die extra aanloop. Vandaag was ik weer ingeroosterd bij het kinderwerk. Naderhand vroeg iemand: “hadden jullie ook meer kinderen vandaag?” “Hoezo?”, was de wedervraag. Het bleek dat er vandaag weer een bekende gastspreker was. Blijkbaar moest deze gastspreker ook meer mensen trekken en vroeg deze persoon zich af of dat ook daadwerkelijk zo was.

Kun je daar iets op tegen hebben? Deze gastsprekers worden toch uitgenodigd om nieuwe mensen te trekken? Door een “beroemdheid” zullen mensen sneller naar “onze” gemeente komen. We willen toch groeien als gemeente? Daar zit ‘em volgens mij de kneep. Deze sprekers trekken nieuwe mensen, terwijl we toch gericht zijn op niet-christenen.

Nieuwe mensen zijn niet altijd niet-christenen. In beide gevallen die ik noemde gaat het om mensen uit andere kerken die afkomen op een bekende naam. Het zijn vaak church-hoppers die dan even komen buurten. Voor niet-christenen zijn deze sprekers niet bekend. Zij zullen niet getriggerd worden door deze namen. Vraag maar eens iemand op straat naar de coryfeeën van de EO. Andries Knevel, met dat vingertje, eh, eh, eh…. Het zijn bekende namen van ons eigen christelijke eilandje. Weet jij wie Richard Rorty is? Dat bedoel ik nou, een filosoof die is bekend voor eigen parochie (tenzij je iets van de hedendaagse filosofie kent).

Mag je dan geen bekende sprekers uitnodigen? Dat is volgens mij niet de kern van mijn probleem. Als gemeente willen we mensen de liefde van Jezus laten zien. Dat kan via een bekende naam, maar ook via iemand anders die geen beroemdheid is. Onze focus richt zich vaak op de groei van de kerk, terwijl het gaat om de groei van het Koninkrijk van God. Kerken halen dit vaak door elkaar. De vraag die een geloofsgemeenschap zich moet stellen is: Op welke wijze kan de gemeente bijdragen in de groei van het Koninkrijk? Bij het beantwoorden van deze vraag kan het best eens zo zijn dat we geen bekende namen nodig hebben…

Essentie van kerst en Barna

Vanmorgen liepen Mariska en ik na de dienst naar huis en beide hadden we dezelfde gedachte. Wat is de essentie van kerst en van de kerstvieringen? We vieren elk jaar kerst. Elk jaar proberen we de vieringen weer op een originele manier te benaderen. Toch is dat, en daar waren we het beide over eens, niet de kern van kerst. Mariska stelde voor om een aantal mensen uit te nodigen, die waarschijnlijk met kerst alleen zijn om met hen samen te gaan eten. Dat is een mogelijkheid. Echter, deze dagen staan bol van de familiebezoeken en dat is moeilijk te combineren. Ik ben er nog niet uit. Het blijft een beetje malen.

Ik lees dit weekend een nieuw boek van George Barna met de titel “Revolutions”. Barna is de Amerikaans christelijke Maurice de Hond. Hij toonde aan de evangelicalen in de VS de bijbel bijna niet kennen. Het boek dat hij schrijft heeft een kernachtige boodschap. Hij noemt christenen revolutionairen. Het zijn mensen die alleen maar één doel voor ogen hebben: Jezus volgen in alles wat ze doen. Daar is de kerk niet zozeer voor nodig. Ze stellen doelen en volgen die na. Een opmerkelijke gedachte. Bij mij blijft hangen dat zij Jezus in alles voor ogen hebben. Kunnen beide gedachten te combineren zijn? Ik weet het (nog) niet. Maar Barna maakt bij mij heel veel los.

Een aanrader, want volgens mij kan ik wel wat inzichten van Barna op mijn eigen leven loslaten. Als iedereen de revolutionair was die Barna beschrijft, dan was ik een ander mens, maar ook Gouda zag er anders uit.