Profeet op internet

Profetie komt zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament voor. In het Oude Testament waren het met name mensen die geroepen waren om het volk Israël terug te roepen naar de eisen van het verbond dat tussen God en Israël was opgesteld. Soms waren profeten ook zieners die in de toekomst keken, maar dat kwam in mindere mate voor dan de meeste willen geloven. Profeten waren met name mensen die opriepen tot een leven dat congruent was met het geloof in God. In het Nieuwe Testament verandert er iets. Was profetie in het Oude Testament gekoppeld aan specifieke personen die daarvoor werden geroepen, in het Nieuwe Testament is het een geestelijke gave die in principe voor iedereen beschikbaar wordt. Volgens Paulus moeten we juist streven naar het profeteren (1 Korinte 14:1). Profetie heeft verschillende vormen vandaag de dag.

1. Binnen de charismatische gemeenten lijkt een profetie vaak een persoonlijke aanvulling op wat er al in de bijbel staat. Het is dan vaak toegespitst op een recente situatie, maar gaat niet veel verder dan wat we ook uit de bijbel kunnen opmaken. In de wat meer gematigde evangelische gemeenten waar profetie ruimte krijgt, wordt meestal ook nadruk gelegd op het feit dat een profetie eerst getoetst moet worden door de leiding van de gemeente voordat het wordt uitgesproken in het openbaar.

2. In de Protestantse kerken werd profetie vaak gekoppeld aan de verkondiging van het Woord. De “profeet” was/is dan de dominee die preekt. Profetie is dan weer beperkt tot een enkele persoon die er in dit geval voor heeft “doorgeleerd”. De koppeling met het Oude Testament is opvallend.

3. De laatste tijd lijkt het internet een ideale omgeving om “recht” en “onrecht” op profetische wijze buiten de kerk om te bespreken om daar mee de kerk te beïnvloeden. Het is een open medium waar iedereen zonder terughoudendheid zijn mening kan geven en waarop ook vrij op gereageerd wordt. Maar zijn deze oproepen tot verandering ook profetisch te noemen? De meeste schrijvers en denkers proberen een breed publiek aan te spreken en tegelijkertijd wil men de kerk stimuleren tot aanpassingen van buiten naar binnen. Een goede toets om te kijken of dit de juiste manier is, is 1 Korinte 14:3, waar in de NBV staat dat profetie “opbouwend, troostend en bemoedigend” moet zijn. Aan de lezer te bepalen of ze daarin slagen.

Kan alles wat via sociale media, blogs en informatieplatformen onder de aandacht wordt gebracht, als profetisch worden gezien als men daarmee de opbouw en verandering van de kerk op het oog heeft? Ik denk zeker dat sommige uitspraken gedaan op het internet onder het kopje van “1Kor14:3” kunnen vallen omdat ze goed doordacht zijn en met een geestelijke drive de weg vooruit willen wijzen. Bij sommigen merk ik een heilige verontwaardiging die voortkomt uit een terechte bezorgdheid over de toekomst van de kerk.

Toch moet ik daarnaast constateren dat ook een groot deel geheel niet in het kopje “1Kor14:3” valt en vaak worden ideeën en de reacties daarop ongenuanceerd en vaak ook zonder werkelijk na te denken aan de grote klok gehangen. Het blijkt dan dat kennis van zaken ver te zoeken is, ongenuanceerdheid de boventoon voert en het nogal eens ontbreekt aan wijsheid. Dus dan is er mijns inziens zeker geef sprake van een profetische gave. Tegen al deze mensen wil ik zeggen: denk toch na, of tel in ieder geval tot 10, voordat je op de “enter” toets drukt om de christenheid van je wijsheid te voorzien.

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s